125p sahkoasennus

Sähköasennus on vaikea organismi, jossa kaiken täytyy toimia yhdessä. Jos jokin tietty elementti epäonnistuu, se voi saavuttaa suuren katastrofin. Useimmiten hän palaa suurelle sähköiskulle tai tulelle, jossa ihmiset voivat edelleen kuolla. Joten sinun täytyy huolehtia sähköasennuksista, pätevien sähköasentajien suorittamasta säännöllisestä tarkastuksesta ja korjata kaikki viat säännöllisesti.

Turvallisuusominaisuuksien valinta on tärkein ongelma kaikissa sähköasennuksissa. Ratkaiseva tekijä voi riippua toiminnastasi tai terveydestäsi. Turvallisuus olisi valittava useilla tasoilla. Se siirtyy päävarokkeesta, jonka nimellisvirran on oltava sähköntoimitussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Se liittyy siihen, että pahempi on ottaa suurempi sähkönannos kuin tästä sopimuksesta. Jos näin olisi, asunnon tai työpaikan edessä olevat sähköjohdot palavat.Seuraavaksi meillä on sähkömittari ja pääkytkentäkaapin. Nykyinen jakelujärjestelmä on sähköasennuksen ytimessä. Jokainen piiri lähtee sinne. Jokainen on vakuutettu asianmukaisella sulakkeella, nimellisvirralla. Turvallisuuden valinnan pitäisi olla ammattimainen sähköasentaja, joka tekee sähköasennusprojektin ennen kuin se tehdään. Viimeisessä vaiheessa otetaan käyttöön, kuinka monta piiriä luodaan, mitä voimaa myös mikä suuntaus heissä virtaa. Se on viimeinen erittäin tärkeä, koska se riippuu lisäksi valittujen johtojen poikkileikkauksesta ja sulakkeesta, jolla on samanlainen nimellisvirta. Sääntö on myös suojausten ns. Selektiivisyyden käyttö, jonka ansiosta oikosulun sattuessa vain tietyn alueen sulake kytketään pois päältä, eikä pääsuoja, joka katkaisi halutun virtauksen kaikkeen talossa.