Kassakone

Euroopassa tapahtuu vuosittain yli kaksi tuhatta syttyvien aineiden, pölyjen ja kaasujen räjähdyksiä, jotka mahdollistavat koneiden tuhoamisen, huonekalujen ja rakennusten vahingoittumisen ja harvoin hyvän elämän menetyksen. Räjähdys voi aiheuttaa räjähdyskelpoisen ilmapiirin, joka johtuu tilanteesta, jossa ilma, seos, syttyvät kaasut, höyryt tai hienot hiukkaset suoritetaan, käsitellään ja varastoidaan hapen läsnä ollessa. Suurin uhka räjähdysvaarallisesta ilmapiiristä esiintyy yleensä kemikaalikaupoissa, säiliöissä, jalostamoissa, voimalaitoksissa, maalaamoissa, vedenkäsittelyasemissa ja merisatamissa sekä lentoasemilla.ATEX-direktiivi luotiin vapaaehtoisena säännönä eurooppalaisessa ryhmässä tarjottaville laitteille ja sitä käytetään yhteiskunnassa, joka on alttiina räjähdysvaaralle. ATEX-direktiivin huoneistoon siirtymispäivästä lähtien tämäntyyppisten laitteiden on oltava ATEX-sertifioituja ja niissä on oltava asianmukainen symboli. ATEX-direktiivissä 94/9 / EY edellytetään, että valmistajat toimittavat sähkölaitteita käytettäväksi räjähdysvaarallisessa ympäristössä vain asianmukaisella todistuksella. Työntekijöillä on kuitenkin ATEX-direktiivi 99/92 / EY, jossa täsmennetään räjähdysalttiiksi joutuneiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamista koskevat vaatimukset. ATEX 94/9 / EC -direktiivi annetaan itse laitteille, joilla on sytytyslähde, koska niiden menestys on mahdollisuus sähköiseen purkautumiseen, jatkuvan sähkön syntymiseen ja äärimmäisiin lämpötiloihin. Vaikka ATEX-direktiivi on vastuullinen sääntely, hyvien alisteisten etujen joukossa, sitä voidaan kutsua:

työturvallisuuden varmistaminen työntekijöille, joilla on teollinen etu, \ ttuotannon mahdollisten rikkoutumisten tai pysäytysten aiheuttamat taloudelliset tappiot, \ tvarmistaa tarvitsemien tarvikkeiden laatu Euroopan unionissa käytävään kauppaan, \ tterveys- ja turvallisuuspalvelujen koordinointi vastuullisille ja vastuullisille henkilöille.