Poly ja kaasut ilmassa

Toimistossa, jossa on itse pölyä, nesteitä, kaasuja tai syttyviä höyryjä, eikä ole nimetty alueita, jotka voisivat olla räjähdysvaarallisia, on laadittava viipymättä kattava asiakirja, jota kutsutaan räjähdysvaarallisuusriskiksi.On muistettava, että työnantajan velvollisuutena on luoda räjähdysvaara.

Lisäksi 37 §: n sanamuoto. 1. Sisäasiainministeriön ja hoidon 7. kesäkuuta 2010 antama asetus rakennusten, muiden rakennustöiden ja alueiden palontorjuntaa koskevasta ajattelusta (EYVL 10.109.19, myös tarkoituksiin sekä Räjähdysvaaran arviointi on käännetty lähelle sellaisia alueita, joissa tuotetaan, varastoidaan, varastoidaan ja joissa voidaan muodostaa räjähdysvaarallisia aineita.Tässä arvioinnissa on ehdottoman välttämätöntä ilmoittaa räjähdysvaarassa olevat huoneet. Huoneissa ja ulkotiloissa on nimettävä asianmukaiset räjähdysvyöhykkeet. Graafinen dokumentaatio on laadittava, joka sisältää räjähdyksen mahdollistavan luokituksen ja tekijät.

Räjähdysvaaran arviointi olisi suunniteltava sovellettavien eurooppalaisten standardien mukaisesti, joiden joukossa on mainittava muun muassa:• PN-EN 1127-1: 2011 "Räjähdysvaara. Räjähdyksen ja räjähdyssuojauksen estäminen.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Räjähdysvaaralliset tilat - Avaruusluokitus - Kaasu-räjähdyskelpoiset ilmakehät.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Räjähdysvaara.Avaruuden luokittelu. Ilmakehät, jotka sisältävät palavia pölyä,• Tekninen standardi ST-IIG-0401: 2010 "Kaasuverkot. Räjähdysalttiiden alueiden lausunto ja antaminen.• PN-EN 6079-10-14 "Räjähdysvaara - Sähköasennusten suunnittelu, valinta ja kokoonpano"• PN-EN 60079-20-1 "Räjähdysalttiit ilmakehät - Kaasujen ja höyryluokituksen materiaalin ominaisuudet - Kokeelliset menetelmät ja taulukkotiedot"• PN-EN 50272-3: 2007 "Toissijaisten paristojen luotettavuutta ja hallintaa koskevat vaatimukset..